Politica de confidentialitate

In conformitate cu cerintele Legii nr 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, S.C. RAM IT ONLINE S.R.L, in calitate de autor, proprietar, administrator al www.mrcashback.ro are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

Definitii

a) date cu caracter personal - orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
b) prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea;
c) stocarea - pastrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
d) sistem de evidenta a datelor cu caracter personal - orice structura organizata de date cu caracter personal, accesibila potrivit unor criterii determinate, indiferent daca aceasta structura este organizata in mod centralizat ori descentralizat sau este repartizata dupa criterii functionale ori geografice;
e) operator - orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; daca scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau in baza unui act normativ, operator este persoana fizica sau juridica, de drept public ori de drept privat, care este desemnata ca operator prin acel act normativ sau in baza acelui act normativ;
f) persoana imputernicita de catre operator - o persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care prelucreaza date cu caracter personal pe seama operatorului;
g) tert - orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, alta decat persoana vizata, operatorul ori persoana imputernicita sau persoanele care, sub autoritatea directa a operatorului sau a persoanei imputernicite, sunt autorizate sa prelucreze date;
h) destinatar - orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, careia ii sunt dezvaluite date, indiferent daca este sau nu tert; autoritatile publice carora li se comunica date in cadrul unei competente speciale de ancheta nu vor fi considerate destinatari;
i) date anonime - date care, datorita originii sau modalitatii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoana identificata sau identificabila.

Mr Cashback poate colecta de la dumneavoastra date cu caracter personal, numai in cazul in care ni le furnizati in mod voluntar. Orice informatie furnizata de dumneavoastra va fi considerata si va reprezenta consimtamintul dumneavoastra expres ca datele dumneavoastra personale sa fie folosite de S.C. RAM IT ONLINE S.R.L in conformitate cu scopurile mentionate mai jos.

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra, vor fi folosite in urmatoarele scopuri:
- pentru a ne asigura ca pagina de web este relevanta nevoilor dumneavoastra;
- pentru informarea dumneavoastra cu privire la situatia contului de pe MrCashback.ro, evolutia si starea cashback-ului primit;
- pentru a ne ajuta sa cream si sa publicam continutul cel mai relevant pentru dumneavoastra;
- pentru transmiterea de oferte, mesaje publicitare si de marketing prin intermediul newsletter-ului periodic.

S.C. RAM IT ONLINE S.R.L se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastra prin intermediul www.mrcashback.ro, luandu-si angajamentul de a nu transmite datele personale ale utilizatorilor site-ului catre terti si sa le foloseasca numai in scopul stabilirii contactului cu clientii sai, precum si in scopul informarii acestora asupra aspectelor legate de functionarea site-ului si a ofertelor pe care le promoveaza.

MrCashback.ro nu promoveaza practicile care vizeaza Spam-ul. In conformitate cu cerintele Legii 677/2001, orice utilizator are dreptul de a interveni asupra datelor cu caracter personal, de a cere modificarea sau stergerea acestora din baza noastra de date. De asemenea, daca utilizatorii nu mai doresc sa primeasca notificari cu privire la ofertele curente newsletterul mrcashback.ro, acestia se pot dezabona.

Cu scopul de a imbunatatii serviciul oferit prin intermediul site-ului nostru, S.C. RAM IT ONLINE S.R.L mai inregistreaza printre altele vizitele dumneavoastra, paginile descarcate, data si ora la care acestea au fost realizate.

Site-ul www.mrcashback.ro contine link-uri spre alte website-uri, care pot avea politici de confidentialitate si de colectare a datelor diferite, acorduri care nu sunt controlate in niciun fel S.C. RAM IT ONLINE S.R.L.

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvaluite fara consimtamantul dumneavoastra in caz de litigi/dispute privind fraudele, institutiilor abilitate.

S.C. RAM IT ONLINE S.R.L, avand calitatea de proprietar si administrator al website-ului www.mrcashback.ro, poate in orice moment si fara notificare prealabila, sa revizuiasca Politica de Confidentialitate prin modificarea si actualizarea ei.

Pentru alte informatii si suport ne puteti contacta la adresa hellomrcashback.ro